• Projektujeme:
  • přeložky vedení sdělovacích a silových kabelů na dopravních stavbách,
  • komplexní dálniční telematiku,
  • lokální telematická zařízení (meteostanice, sčítače dopravy, …),
  • veřejné osvětlení,
  • proměnná dopravní značení,
  • elektroinstalace a zabezpečovací signalizace komorových mostů,
  • přeložky vedení NN a VN.
 • Expertní posudky projektů.
 • Studie technických řešení.
 • Ekonomické porovnání variant.
Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Dálniční telematika. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hláska systému SOS. Kliknutím obrázek zvětšíte – Meteostanice.