Konzultace
 • Vypracování expertních posudků.
 • Vypracování kontrolních rozpočtů.
 • Posouzení projektů a stavebních prací.
 • Statické posouzení konstrukcí.
 • Ověřování cen stavebních prací.
 • Poradenská činnost.
 • Výzkumná činnost.
Služby investorům a správcům
 • Zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení.
 • Výkupy a vyvlastnění pozemků.
 • Zajištění technického a autorského dozoru na stavbách.
 • Zajištění podkladů pro výběrová řízení, spolupráce na zajištění výběrových řízení.
 • Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi.
 • Příprava podkladů pro zpracování projektů.
 • Spolupráce na zajištění dotací.
 • Stavební inženýring.
Správa a evidence mostů a inženýrských objektů
 • Správa celostátní databáze Bridge management system (BMS) využívané významnými správci (krajské SÚS, TSK Praha, města, ...).
 • Vedení evidence mostů a inženýrských objektů vč. zajišťování správních činností a prohlídek mostů dle platných ČSN.
 • Doplňování a údržba mostní evidence vč. stanovení zatížitelnosti, zpracování mostních listů apod.
 • Komplexní spolupráce s vlastníky mostů, opěrných zdí, protihlukových stěn, portálů dopravního značení atd.
Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Technický dozor a přejímky ocelové konstrukce Trojského mostu v Praze. Kliknutím obrázek zvětšíte – Zrušení železniční trati, kompletní zajištění. Kliknutím obrázek zvětšíte – Technický dozor investora na stavbě mostu v Roušťanech. Kliknutím obrázek zvětšíte – Přejímky protikorozní ochrany při rekonstrukci Žďákovského mostu.