Termín whistleblowing označuje situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod. Kromě toho, že má whistleblowing významný celospolečenský přínos, pomáhá také firmám nastavit zdravé a etické prostředí, získat výhodu oproti konkurenci nebo se chránit před negativní reputací.

Proces se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Osoba, která disponuje informacemi a podá oznámení, může být jen fyzická osoba, která uvedla informace, podle kterých ji lze identifikovat, má vztah ke společnosti Pontex, spol. s r.o. (rámcově pracovní či dodavatelský) a měla by být schopná své tvrzení něčím doložit a prokázat.

Společnost Pontex pro účely oznámení zřídila vnitřní oznamovací systém, tedy nástroj sloužící k podání anonymizovaného oznámení bez rizika odvetného opatření.

 • Oznámení lze učinit pomocí oznamovacího systému na adrese pontex.safe-whistlers.cz,
  • pro přihlášení je potřeba zadat PIN 9898.
  • Oznamovatelům je umožněn přístup do aplikace přes automaticky vygenerované přihlašovací údaje. Oznamovatel může pro podání dalšího oznámení využít nový účet.
  • S oznámením lze nahrát přílohy i zvukovou zprávu.
  • Veškerá oznámení jsou archivována a v případě potřeby je možné oznámení, včetně rozhodnutí o oznámení.
 • Oznámení je možno také provést osobně nebo telefonicky u tzv. příslušné osoby, Ing. Petra Matouška (tel.: 723 271 365, matousek(at)pontex.cz), která o provedeném oznámení provede záznam a oznámení anonymizuje.
  • Oznamovatel musí uvést informace, podle kterých jej lze identifikovat.

Příslušná osoba oznámení vyřizuje, což zahrnuje:

 • vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů.
 • Posouzení důvodnosti:
  • je-li oznámení nedůvodné, příslušná osoba vyrozumí bez zbytečného odkladu oznamovatele;
  • je-li oznámení důvodné, navrhne společnosti Pontex kroky k nápravě a prevenci. Společnost Pontex provede nápravu a prevenci (ať už podle návrhu příslušné osoby nebo vlastní), sdělí to příslušné osobě a ta vyrozumí oznamovatele.

V případě, že nebude oznamovatel souhlasit se závěry šetření, může se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti.
Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem.