• Projektujeme:
  • speciální konstrukce zastřešení,
  • ocelové a betonové konstrukce hal a průmyslových objektů,
  • rekonstrukce hal, průmyslových objektů a konstrukcí zastřešení,
  • opěrné a zárubní zdí,
  • protihlukové stěny,
  • zajištění skalních stěn,
  • portály pro dopravní značení.
 • Expertní posudky projektů.
 • Studie technických řešení.
 • Ekonomické porovnání variant.
 • Vyhodnocení diagnostických průzkumů a návrh opatření.
 • Posudky stávajících konstrukcí a návrh opatření.
Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Protihluková stěna podél Jižní spojky na Spořilově. Kliknutím obrázek zvětšíte – Portál dopravního značení na II/156. Kliknutím obrázek zvětšíte – Spolana – převedení inženýrských sítí. Kliknutím obrázek zvětšíte – Rekonstrukce tramvajové vozovny v Praze.