Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Pontex, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Bezová 1658, 147 00, IČO: 40763439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, zpracovává u zákazníků osobní údaje v rozsahu:

  • jméno a příjmení kontaktní osoby,
  • telefonický a emailový kontakt kontaktní osoby.

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro realizaci zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu realizace zakázky a následně archivovány z důvodu možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností, tedy správcem osobních údajů, který osobní údaje poskytuje třetí straně (veřejným a profesním subjektům) jen v takovém rozsahu, který je nutný pro splnění realizace zakázky. Osobní údaje jsou zpracovány v tištěné a elektronické formě, v rámci interního systému společnosti a jsou řádně zabezpečeny proti odcizení.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti:

  • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů,
  • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů.

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů kontaktujte Ing. Martina Havlíka, e-mail: havlik(at)pontex.cz.