Akce: Dálnice D8, stavba 0807, část II. Knínice-hraniční most
Název mostu: Hraniční most
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizační dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Sdružení firem JHP spol. s r. o., Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Realizace: 2004–2006

 

Hraniční most byl realizován na základě smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Objekt je součástí stavby dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN. Most slouží k převedení komunikace dálnice D8, kategorie D27.5/120, přes údolí hraničního potoka a státní hranici ČR/SRN.

Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový spojitý nosník komorového průřezu o šesti polích, samostatný pro každý dopravní směr. Teoretická rozpětí jednotlivých polí v ose převáděné komunikace jsou 58.40+4×73.00+58.40 m. Opěry jsou masivní, plošně založené. Pilíře duté, konstantního průřezu, založené plošně nebo hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Most byl realizován podélným zásunem.

Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – spodní stavba a překonávané údolí. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – výsuv NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – ocelová NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – výsuv NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – výsuv NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – ocelová NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – betonáž desky. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – pohled zespod. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – spodní stavba a nosná konstrukce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – spodní stavba a nosná konstrukce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – izolace mostovky. Kliknutím obrázek zvětšíte – Hraniční most na dálnici D8 – pohled z boku.