Akce: Waltrovka – lávka pro pěší
Název mostu: Lávka Waltrovka
Investor: TSK hl. m. Prahy
Zadávací dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Realizační dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: STRABAG a.s.
Realizace: 2017

 

Lávka je situována v lokalitě Prahy 5, v městské části Jinonice, na parcelách mezi ulicemi Radlická, U Trezorky, Klikatá a Peroutkova. Účelem stavby je především převedení pěšího provozu od stanice metra Jinonice do areálu Waltrovky. Lávka překonává velký výškový rozdíl mezi stanicí metra Jinonice a areálem.

Lávka je zhotovena jako samostatná půdorysně zakřivená konstrukce o osmi polích s rozpětími 5.6 + 3x6.75 + 13.5 + 2x23.5 + 14 m. Založení je hlubinné. Spodní stavba je tvořena dvěma opěrami a sedmi pilíři ze železobetonu. Nosná konstrukce je provedena jako spojitá monolitická desková. V oblasti mezi podpěrami O1 až P5 je realizována jako železobetonová a v oblasti mezi opěrami P5 až O9 jako předpjatá. Mostovka je zhotovena jako přímopochozí, betonová. V části lávky mezi podpěrami O1 až P6 je navrženo vyrovnávací rampové schodiště, které je vybaveno sjezdovými rampami pro kočárky. Povrch schodiště je stejně jako povrch lávky opatřen přímopojížděnou hydroizolací.

Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – spodní stavba. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – bednění nosné konstrukce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – skruž pod budoucí NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – prostorová skruž pod budoucí NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – výztuž NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – schodiště. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – podhled NK a spodní stavba. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – dokončená NK. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – podhled NK a spodní stavba. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – před dokončením. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – po dokončení. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka Waltrovka – po dokončení.