Akce: Lávka pro pěší a cyklisty u zdymadla Poděbrady
Název mostu: Lávka u zdymadla
Investor: Město Poděbrady
Zadávací dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Realizační dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: JHP spol. s r.o.
Realizace: 2002

 

Lávka pro pěší a cyklisty v Poděbradech zajišťuje spojení přes řeku Labe ve směru Centrum – Jezero. Přemosťovanou překážkou je plavební kanál řeky Labe šířky cca 28 m nad horními vraty zdymadla. Pro navazující přechod přes hlavní řečiště Labe je využíváno původní jezové lávky.

Opěry jsou masivní monolitické železobetonové. Pilíře jsou zhotoveny jako kyvné svislé ocelové stojky (některé tvaru Y) a šikmá ocelová vzpěradla. Nosná konstrukce je provedena jako štíhlá, ve střední části částečně předpjatá betonová deska tloušťky 350 mm s integrovanými římsami. Krajní části jsou železobetonové. Staticky je lávka spojitým půdorysně výrazně zakřiveným nosníkem o 13 polích s rozpětími 7.5 + 2x8.5 + 9 + 17 + 9 + 4x9.5 + 2x8.5 + 6.3 m.

Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – varianty provedení. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – dokončovací práce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – dokončovací práce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – nájezdová rampa. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – nájezdová rampa. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – nájezdová rampa. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – mostovka. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lávka v Poděbradech – pohled z boku.