Akce: Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N
Komunikace: I/14
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizační dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: M – SILNICE a.s.
Realizace: 2016–2018

 

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N je součástí severního spojení měst Liberec – Jablonec n/N. V začátku úseku navazuje předmětný úsek na přeložku silnice I/14 na území města Liberce, realizovanou po etapách, od napojení na silnici I/35 až ke křiž. s Kunratickou ulicí.

Trasa přeložky silnice I/14 je vedena v souběhu nebo přímo v trase stávající/původní silnice III/29024 mezi Kunraticemi a Jabloncem n/N. Zrealizovaná silnice má parametry dvoupruhové komunikace kategorie S11,5/70, s odstraněním nevyhovujících směrových poměrů, úpravou šířkového uspořádání, úpravou nivelety a úpravou napojení obslužnosti přilehlého území a zástavby. Délka komunikace (silnice I/14) v SO 101 je 2610 m (včetně mostu SO 201 – Most přes údolí v km 5.900).

Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N – silniční zářez. Kliknutím obrázek zvětšíte – Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N – most ev. č. 14H-013, Most přes údolí v km 5.900. Kliknutím obrázek zvětšíte – Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N – most ev. č. 14H-013, Most přes údolí v km 5.900. Kliknutím obrázek zvětšíte – Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N – po dokončení.