Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově
Název mostu: Lazebnický most
Investor: Město Český Krumlov
Zadávací dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Realizační dokumentace: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: MI Roads a.s.
Realizace: 2024

 

Most převádí místní komunikaci, ulici Radniční, resp. Latrán – náměstí Svornosti přes řeku Vltavu a její inundační území. Most je kolmý, přímý, má 2 spojitá pole o rozpětí 17.58 m + 20.02 m, (resp. 21.02 m).

Založení mostu je zřejmě plošné na skalním podloží. Spodní stavbu tvoří kamenné kvádrové zdivo a monolitické železobetonové úložné prahy se závěrnými zídkami a bločky pod ložisky. Nosná konstrukce je provedena z ocelových nosníků průřezu HEB 600 ztužených ocelovými příčníky. S podélnými nosníky jsou příčníky spojeny pomocí šroubových spojů. Nosná konstrukce je zavětrována a je uložena na ocelová tangenciální ložiska. Vozovka a chodníky jsou zhotoveny z dubových fošen tl. 50 mm uložených šikmo k ose mostu. Na pilíři 2 jsou po obou stranách mostu umístěny sochy.

Fotogalerie

Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – rekonstrukce mostu – původní nosná konstrukce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – rekonstrukce mostu – podhled nosné konstrukce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – pohled zleva. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – pilíř 2 a podhled nosné konstrukce. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – mostovka ve směru staničení. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – zábradlí vpravo. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – pohled zprava. Kliknutím obrázek zvětšíte – Lazebnický most v Českém Krumlově – pohled zleva.